Behavior

 • 11behavior — be|hav|ior [ bı heıvjər ] noun uncount *** 1. ) the way that someone behaves: Anna was sick of her brother s annoying behavior. 2. ) SCIENCE the way that a substance, metal, etc. usually behaves: Scientists are studying the behavior of certain… …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 12behavior — noun 1) his behavior was inexcusable Syn: conduct, deportment, bearing, actions, doings; manners, ways; formal comportment 2) the behavior of these organisms Syn: functioning, action, performance, operation …

  Thesaurus of popular words

 • 13behavior — See: ON ONE S GOOD BEHAVIOR …

  Dictionary of American idioms

 • 14behavior — See: ON ONE S GOOD BEHAVIOR …

  Dictionary of American idioms

 • 15behavior — noun Etymology: alteration of Middle English behavour, from behaven Date: 15th century 1. a. the manner of conducting oneself b. anything that an organism does involving action and response to stimulation …

  New Collegiate Dictionary

 • 16behavior — noun a) The way a living creature behaves or acts. b) The way a device or system operates. See Also: behave, behavioral, behavioralism, behavioralist, behaviorism, behaviorist, behavioristic, behavior pattern, behavioral science …

  Wiktionary

 • 17behavior — See: on one s good behavior …

  Словарь американских идиом

 • 18behavior — savybė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Savitas objekto arba reiškinio požymis. atitikmenys: angl. behavior; characteristic; properties vok. Beschaffenheit, f; Eigenart, f; Eigenschaft, f rus. особенность, f; поведение, n;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 19behavior — elgesys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus veiksmai, atspindintys jo santykius su aplinka. Skiriamas išorinis elgesys ir vidinis, vadinamas išgyvenimais (mąstymas, jausmai ir kt.). Bihevioristinėje pedagogikoje absoliutinamas išorinis …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 20behavior — elgesys statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko, trenerio, komandos tarpusavyje susijusių veiksmų sistema siekiant bendrų tikslų. atitikmenys: angl. behavior vok. Benehmen, n; Verhalten, n rus. поведение …

  Sporto terminų žodynas